Palvelut

Työrasti - helsinkiläisille työnhakijoille

Verkkopalveluumme on koottu Helsingin kaupungin tarjoamia työllisyyspalveluja. Voit hyödyntää haluamiasi palveluja vapaasti ja omatoimisesti niin kauan kuin työnhaku on ajankohtaista. Tunnukset ovat voimassa viisi kuukautta kerrallaan, minkä jälkeen ne voi halutessaan uusia.

Ilmoittauduttuasi…

 • saat käyttäjätunnukset verkkopalveluumme, josta löydät tarkemmat tiedot ja ohjeet palveluidemme hyödyntämiseen.
 • Voit ilmoittautua ilmaisille lyhytkursseille tai hakea rahallista tukea muiden tahojen järjestämiin maksullisiin kursseihin.
 • Saat tietoa Helsingin alueen rekrytointitapahtumista.
 • Pääset selaamaan Helsingin kaupungin avoimia palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja ja muita meille ilmoitettuja työpaikkoja.

HUOM! Verkkopalvelun käyttö edellyttää hyviä tietokoneenkäyttötaitoja ja sinulla tulee olla oma sähköpostiosoite!

Koulutuspalvelut

Verkkopalvelun kautta voit suorittaa työnhaun kannalta tärkeitä lupa- ja korttikoulutuksia ilmaiseksi tai hakea rahallista tukea tarvitsemiisi maksullisiin koulutuksiin. Autamme myös kartoittamaan sinulle sopivia kouluttautumismahdollisuuksia. Koulutuspalveluista vastaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työelämä- ja oppisopimuspalvelut.

Ilmaiset lyhyt- ja korttikoulutukset

Kaupungilla on ympäri vuoden tarjolla yleisimpiä kortti- ja lupakursseja, tietokoneohjelmien kursseja sekä vaihtuvia ammatillisia täsmäkoulutuksia. Voit ilmoittautua haluamillesi kursseille itsenäisesti kurssikalenterissa. Kurssitarjonnassa muun muassa:

 • Hygienia- ja anniskelupassit.
 • Ensiapukoulutukset (EA1, EA2, hätäensiapu).
 • Järjestyksenvalvojan peruskurssi (maksullinen, 45e).
 • Työturvallisuus-, tulityökortti ja tieturva 1.

Koulutusneuvonta

Verkkopalvelua käyttäville on tarjolla henkilökohtaista neuvontaa koulutuskysymyksissä. Voit hakeutua keskustelemaan opinto-ohjaajan kanssa joko ajanvarauksella tai päivystysaikana. Opinto-ohjaajat auttavat löytämään väyliä työelämään kouluttautumisen kautta ja kartoittavat yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia koulutusmahdollisuuksia.

Maksullisten kurssien tuki

Voit hakea rahallista tukea maksullisiin kursseihin ja koulutuksiin, jotka edistävät työllistymistäsi. Sinun on ensin löydettävä tarpeisiisi sopiva koulutus itse, minkä jälkeen voit jättää hakemuksen koulutuskustannusten maksusta meille hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista. Jo alkaneisiin tai maksettuhin koulutuksiin ei voi hakea tukea. Kustannuksiin voi jäädä omavastuuosuus (0–150 €), joka määräytyy koulutuksen hinnan mukaan. Pitkäaikaiseen omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tulee olla TE-toimiston hyväksyntä.

Suomen kielen kurssit

Maahanmuuttaja-asiakkaat voivat ilmoittautua ilmaisille suomen kielen kursseille. Kielikurssien pääpaino on työelämässä tarvittavan suomen kielen opiskelussa. Kurssivalikoima sisältää lukuisia eri kursseja alkeista vaativiin. Kielikurssia ennen käydään useimmiten taitotasotestissä sopivan kurssin löytämiseksi.

Työllistymisen palvelut

Helsingin kaupunki pyrkii edistämään helsinkiläisten työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla palkkatuettuja työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Verkkopalvelussa pääset selaamaan avoimena olevia paikkoja, jotka on tarkoitettu helsinkiläisille työttömille työnhakijoille.

Helsingin kaupunki myös tukee rahallisesti työnantajia, jotka palkkaavat helsinkiläisen työttömän työnhakijan. Työnantajalle maksettavan “Helsinki-lisän” tarkoitus on madaltaa rekrytointikynnystä.

Palkkatukityö Helsingin kaupungilla

Helsingin kaupunki työllistää vuosittain noin 1000 työtöntä palkkatuettuun työhön. Verkkopalvelussa pääsee selaamaan kaupungin avoimia palkkatukipaikkoja, joita voi hakea vapaasti.

Työsuhde palkkatuella on mahdollisuus työttömyyden katkaisemiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Kaupungilla palkkatuetussa työssä olevat voivat osallistua työajalla erilaisiin lyhytkestoisiin koulutuksiin.

Huomaathan, että paikkoja hakeakseen oikeus TE-toimiston myöntämään palkkatukeen ei riitä. Hakijan tulee olla helsinkiläinen ja kuulua johonkin kaupungin neljästä palkkatukityön kohderyhmästä:

 • 300 maksupäivää Kelan työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet työttömät työnhakijat.
 • Helsingin TYP-palvelussa yli puoli vuotta olleet asiakkaat.
 • Velvoitetyöoikeutetut.
 • Alle 30-vuotiaat ammattiin valmistuneet tai tutkinnon suorittaneet nuoret. Alle 25-vuotiailta edellytetään 6 kk ja 25–29-vuotiailta 12 kk työttömyyttä.

Lisäksi edellisestä palkkatukityöjaksosta kaupungilla tulee olla kulunut kaksi vuotta.

Lue lisää palkkatuesta: TE-palvelut.

Lue lisää kaupungista työnantajana: Helsinkirekry-sivusto.

Työkokeilu Helsingin kaupungilla

Helsingin kaupungilla voi olla työkokeilussa kaupungin eri toimialoilla tai liikelaitoksissa 1–12 kuukautta, kuitenkin korkeintaan 6 kuukautta samoissa työtehtävissä. Työkokeilun tarkoituksena on uuden alan tai työn kokeileminen tai töihin paluun tukeminen pitkän työttömyyden jälkeen. Verkkopalvelussa pääsee selaamaan kaupungin avoimia työkokeilupaikkoja, joita voi hakea vapaasti.

Työkokeilijalla on mahdollisuus osallistua työajalla erilaisiin lyhytkestoisiin koulutuksiin. Työkokeilusta ei saa palkkaa, mutta sen aikana saa työttömyysturvaa ja tietyin edellytyksin ylläpitokorvausta 9€/päivä. Työkokeilun voi keskeyttää, jos työllistyy tai saa opiskelupaikan.

Lue lisää työkokeilusta: TE-palvelut.

Helsinki-lisä

Työnantajalle maksettavan Helsinki-lisän tarkoituksena on helpottaa työpaikan löytymistä. Helsingin kaupunki tukee rahallisesti työnantajaa, joka palkkaa helsinkiläisen työttömän töihin pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Helsinki-lisä on 500-800 €/kk korkeintaan 10 kuukauden ajan, ja jos työsuhde kestää yhteensä 16 kk, maksetaan vielä 1500 €:n rekrytointipalkkio. Työnantajan on mahdollista saada TE-toimiston maksamaa palkkatukea samanaikaisesti Helsinki-lisän kanssa, jolloin rekrytointikustannukset jäävät melko pieniksi.

Lue lisää: Helsinki-lisä.

Rekrytointitapahtumat ja työpaikkavinkit

Verkkopalvelussa kerrotaan ajankohtaisista kaupungin työllisyyspalveluiden sekä yhteistyökumppaneidemme järjestämistä rekrytointitapahtumista. Lisäksi mainostamme tietoomme tulevia työmahdollisuuksia työnantajilta, jotka tekevät yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Kaupungilla työskentelee myös yrityskoordinaattoreita, jotka etsivät jatkuvasti työmahdollisuuksia helsinkiläisille työnhakijoille.