Saavutettavuusseloste

Työrasti - helsinkiläisille työnhakijoille

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Työrasti Helsinki-verkkosivustoa.

Sivuston osoite: https://tyorastihelsinki.fi/

Kaupungin tavoite
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö
Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

 • Jotkin sivuston linkit erottuvat tekstikappaleista vain värin perusteella. (1.4.1 Värien käyttö)
 • Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu tekstivastine. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla on linkkitekstejä, joissa samaa tekstiä käytetään ohjaamaan eri kohteisiin. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Palvelussa on lomake, jolla ei ole lähetyspainiketta. (3.2.2 Syöte)
 • Palvelussa on syötekenttiä, joita ei ole kuvattu avustavalle teknologialle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Palvelussa on lomakkeen ohjausobjekteja, joiden nimilappu on yhdistetty elementtiin, jota ei ole sivulla. Tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia lomakkeen käytössä avustavaa teknologiaa käyttäville. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Palvelussa on tekstialueita, joissa ei ole saavutettavaa selitettä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Palvelussa on valintaruutuja, joilla ei ole saavutettavaa selitettä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on tyhjiä otsikoita: otsikossa on tunniste, mutta tunnisteessa ei ole tekstiä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Palvelun joitain lomakeke-elementtejä ei ole ryhmitelty. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet)
 • Sivustolla on elementtejä, joiden tunnus ei ole yksilöllinen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)
 • Tekstin muotoilemiseen on käytetty u-tunnistetta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on WAI-ARIA-elementtejä, joilta puuttuu vaadittuja ominaisuuksia. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Käyttöliittymässä on elementtejä, jotka eivät osoita näppäimistökohdistusta kun käyttäjä selaa sivua näönvaraisesti ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Tekstin värin ja taustavärin kontrasti joissain sivuston elementeissä ei ole riittävän suuri. Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille. (1.4.3 Kontrasti (minimi))
 • Pdf-tiedostojen merkintätunnisteissa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on pdf-tiedostoja, joihin ei ole lisätty koodimerkintöjä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivuston pdf-tiedostoissa on puutteellisia kieliasetuksia. (3.1.1 Sivun kieli)
 • Sivustolla on pdf-tiedostoja, joihin ei ole lisätty tiedoston otsikkoa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivuston pdf-tiedostoissa on puutteellisia otsikointeja. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Puutteiden korjaus
Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että sivuston käyttö näppäimistöä käyttäen sekä avustavilla tekniikoilla on mahdollista. Korjaavat toimenpiteet edellyttävät käytetyn julkaisujärjestelmän toimintaperiaatteen muutosta ja vaikuttaa kaikkiin samaa järjestelmää käyttäviin sivustoihin. Korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman seuraavan järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa
Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä: tyorasti@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 8.9.2020

Saavutettavuuden arviointi
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.
Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot
Sivuston saavutettavuudesta vastaa:
Helsingin kaupunki
Työrasti Helsinki / Työvoima ja maahanmuutto

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely
Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus
Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla Helsingin kaupungin neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä
Tämän selosteen on hyväksynyt 8.9.2020
Helsingin kaupunki
Työrasti Helsinki / Työvoima ja maahanmuutto