Usein kysyttyä

Työrasti - helsinkiläisille työnhakijoille

Etkö löydä vastausta kysymykseesi? Lähetä kysymyksesi meille sähköpostitse tyorasti@hel.fi tai lähetä viesti.

Työllisyyspalveluiden asiakkuus

Mihin asiakkuus minua velvoittaa?

Ei mihinkään. Jos kuulut kohderyhmäämme ja ilmoittaudut palveluumme, saat tunnukset verkkopalveluumme. Jos palvelut eivät vaikuta sinulle hyödyllisiltä, voit lopettaa asiakkuuden vaikka heti ja poistamme tunnuksesi järjestelmästä.

Tunnukset ovat voimassa viisi kuukautta kerrallaan. Halusta jatkaa palvelun käyttöä tulee ilmoittaa, muuten tunnus poistetaan käytöstä.

Kuinka pitkään voin olla verkkopalvelun asiakkaana?

Työllisyyspalvelun verkkopalvelun tunnukset ovat voimassa viisi kuukautta kerrallaan, minkä jälkeen ne voi uusia jos työnhaku on yhä ajankohtaista ja kuulut yhä kohderyhmään

Olen ilmoittautunut verkkopalveluunne, mutta en ole saanut teiltä vastausta tai tunnuksia. Mitä teen?

Sinun pitäisi saada samana päivänä ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi vahvistusviesti. Käsittelemme ilmoittautumisia arkipäivisin virkatyöaikaan (n. klo 8-16), joten varsinaisten tunnusten saamisessa voi mennä muutama päivä.
Jos et saa sähköpostiisi mitään viestejä meiltä parin päivän kuluessa, olethan meihin yhteydessä niin korjaamme asian! Muistathan tarkistaa aina myös roskapostikansion!

Työllisyyspalvelut ja TE-toimisto

TE-toimisto kertoi minulle tästä sivustosta. Saanko karenssin, jos en ilmoittaudu mukaan palveluunne?

Lähtökohtaisesti et saa karenssia. Sähköisten verkkopalveluiden asiakkuus on vapaaehtoista, näin ollen TE-toimisto ei voi pitää ilmoittautumista velvoittavana toimenpiteenä. Jos jonkin työpaikan hakeminen tai koulutuksen käyminen on kirjattu erikseen työllistymissuunnitelmaasi, tällöin voit saada karenssin, mikäli laiminlyöt suunnitelman toteuttamisen.

Mikä on Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston suhde?

Käymme säännöllisesti esittelemässä Helsingin kaupungin työllisyyspalveluita TE-toimiston järjestämissä asiakasinfoissa ja teemme yhteistyötä asiakkaiden ohjaamisen suhteen.

Tarvitsenko TE-toimiston luvan työllisyyspalveluiden verkkopalveluiden hyödyntämiseen?

Lähtökohtaisesti et tarvitse, mutta esimerkiksi työkokeilun ja palkkatukityön aloittamiseen tulee olla TE-toimiston hyväksyntä. Myös pitkäaikaisempi kouluttautuminen voi vaikuttaa työttömyysetuuteesi, joten koulutuksen aloittamisesta kannattaa keskustella TE-toimiston kanssa.

 

Kohderyhmä

Olen alle 30-vuotias / yli 50-vuotias. Onko palveluista hyötyä minulle?

Kyllä. Kirjautumista edellyttävät verkkopalvelumme on suunnattu kaiken ikäisille helsinkiläisille Kelan työmarkkinatuen saajille.

Alle 30-vuotiaan kannattaa käydä myös Ohjaamossa (Fredrikinkatu 48), jonka kautta saat laajasti henkilökohtaista apua kouluttautumiseen ja työnhakuun.

Jos olet yli 57-vuotias ja saat ansiosidonnaista päivärahaa, tarkastathan oikeutesi velvoitetyöhön.

Olen Helsingin TYP:in asiakas. Voinko ilmoittautua palveluunne?

Voit ilmoittautua. TYP:in asiakkaana sinulla on jo käytössäsi samat palvelut oman työntekijäsi kautta, mutta sivustollamme voit hyödyntää niitä omatoimisesti.

Olen koulutukseltani x tai etsin töitä alalta x. Onko verkkopalvelusta minulle hyötyä?

Emme pysty tällä hetkellä auttamaan henkilökohtaisesti tietyn alan töihin hakeutumisessa.

Voit hakea mm. kaupungin eri toimialoilla avoimena olevia palkkatukitöitä. Voit tutustua kaupungin toimintaan ja toimialoihin www.hel.fi sekä kaupunkiin työnantajana www.helsinkirekry.fi. Sivujemme kautta saa tietoonsa myös yhteistyökumppaneidemme ja yrityskoordinaattorimme löytämiä työmahdollisuuksia.

Mikäli kaipaat täydentävää koulutusta, niin myönnämme rahallista tukea kaikkien eri alojen koulutuksiin tietyin ehdoin.

En osaa suomea kovin hyvin. Voinko silti hyödyntää palveluita?

Verkkosivut ovat vain suomeksi. Työntekijämme vastaavat mielellään kysymyksiin myös englanniksi, mutta palveluiden omatoiminen hyödyntäminen vaatii riittävää suomen kielen taitoa. Tarvittaessa autamme hakeutumaan ilmaisille suomen kielen kursseille, vaikka kielitaito ei riittäisi muiden palveluiden hyödyntämiseen.

Minulla ei ole sähköpostia ja tietokoneen käyttö tuntuu hankalalta. Voinko silti ilmoittautua?

Palveluistammme hyötyy parhaiten, jos on tietotekniset taidot kunnossa: sähköpostin käyttämisen, erilaisille sivustoille kirjautumisen, internetissä ilmoittautumisen ja tiedon hakemisen tulisi sujua. Niin työpaikka- kuin koulutushakemuksetkin tulisi lähettää sähköpostitse ja pidämme yhteyttä asiakkaisiin pääasiassa sähköpostitse. Palveluumme ilmoittautumiseksi tulee olla henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Helsingin kaupunki tarjoaa opastusta ja koulutusta tietokoneen käyttöön:

Työnhakijoille tarkoitetut digitaitokurssit: www.digirasti.fi

Digineuvonta kirjastoissa ja asukastaloissa

Miksi kirjautumista edellyttämien palveluiden kohderyhmää ovat juuri Kelan työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet?

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden määrärahat on päätetty kohdentaa kolmelle ryhmälle: nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla taustalla on laki kuntien osarahoittamasta työmarkkinatuesta. Kunnat maksavat 50 % yli 300 päivää ja 70 % yli 1000 päivää työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Tällä on haluttu kannustaa kuntia panostamaan yhtäjaksoisesti kaikkein pisimpään ja kaikkein vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevien työttömien työnhakijoiden auttamiseen. Helsingin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä on kuukausittain noin 12 000 henkilöä eli noin kolmannes helsinkiläisistä työttömistä.
300 päivän työmarkkinatukikertymä on myös yksi kaupungin palkkatuetun työllistämisen kriteereistä.

Tämän puitteissa verkkopalvelu on päätetty kohdentaa vain työmarkkinatuen saajille, joilla ei oletettavasti ole viimeaikaista työhistoriaa, joka täyttäsi työssäoloehdon.

Mitä on työttömyyden perusteella maksettu Kelan työmarkkinatuki?

Työttömänä työnhakijana saat todennäköisesti jotakin seuraavista työttömyysetuuksista: työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa, Kelan peruspäivärahaa tai Kelan työmarkkinatukea.

Jos olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä ennen työttömyyden alkua, saat todennäköisesti Kelasta peruspäivärahaa tai kassan jäsenenä ansiosidonnaista. Kun ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan maksupäivät (300–500 päivää) ovat tulleet täyteen, alat saada Kelan työmarkkinatukea. Tätä työmarkkinatukea tulee olla kertynyt vielä 300 päivää, jotta voi hakea kaupungin palkkatukipaikkoja.

Jos sinulla ei ole aikaisempaa työhistoriaa, saat heti työttömyyden alkaessa Kelan työmarkkinatukea.

Työttömyyden kesto

Sinun tulee olla saanut Kelan työmarkkinatukea vähintään 14 kuukautta. Jos olet tätä ennen saanut ansiosidonnaista tai peruspäivärahaa, työttömyytesi kesto tulee olla ollut vähintään 2 vuotta ja 8 kuukautta. Kesto on sitä pidempi, mitä enemmän sinulla on ollut erilaisia ”aktiivipäiviä” työttömyyden aikana. Tarkastelemme siis työmarkkinatuen maksupäiviä, emme työttömyyden kestoa.

Mitä tarkoittaa työssäoloehto ja sen täyttyminen?

Työssäoloehdon täyttyminen oikeuttaa saamaan Kelan peruspäivärahaa tai jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 6kk, voit saada ansiosidonnaista päivärahaa. Työssäoloehto täyttyy jos:

  • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana.
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Jos työehtosopimusta ei ole, palkkasi on pitänyt olla vähintään 1 189 e/kk.

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28 kk) pidentävät muun muassa sairaus, päätoimiset opinnot ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen sekä aika, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Lue lisää: Kela – Mikä on työssäoloehto?

Minulla on karenssi/työssäolovelvoite/en saa tällä hetkellä työttömyysetuutta. Voinko ilmoittautua palveluunne?

Jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja sinulla on ennen karenssia tai työssäolovelvoitetta ollut oikeus työmarkkinatukeen, voit ilmoittautua palveluumme. Kerrothan tilanteestasi meille ilmoittautuessasi.

Kaupungin palvelut

Haluaisin henkilökohtaista apua työnhakuun/kurssien löytämiseen/uravalmennusta. Voitteko auttaa?

Kauttamme voit ilmoittautua ilmaiseen uravalmennukseen, jota järjestävät yksityiset valmennusyritykset. Koulutusasioissa on tarjolla henkilökohtaista opinto-ohjausta ja oppisopimusneuvontaa. Edellytyksenä on, että sinulla on selkeähkö ajatus mitä haluat ja tarvitset, jotta ohjaus on mahdollisimman tehokasta.

Työllisyyden palvelutori auttaa monipuolisesti erilaisissa työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa: www.tyollisyydenpalvelutori.fi

Kaupungin työkokeilu- ja palkkatukipaikat

Minulla on TE-toimiston myöntämä oikeus palkkatukeen. Voinko hakea kaupungin palkkatukipaikkoja?

Kyllä voit. Kaupungilla on oma vuosittain päätettävä määräraha palkkatukityöllistämiseen sekä vuosittain tarkastettavat kohderyhmät. Kaupungin palkkatuettujen työsuhteiden kesto on rajattu 8-24 kuukauteen.

Mitkä ovat kaupungin omat palkkatuetun työllistämisen kohderyhmät?

Kohderyhmiä on tällä hetkellä neljä. Kaikkien hakijoiden tulee lisäksi olla helsinkiläisiä työttömiä työnhakijoita ja oikeutettuja TE-toimiston palkkatukeen.

  • Vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella maksettua työmarkkinatukea saaneet.
  • Ammattiin valmistuneet tai tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat. Alle 25-vuotiailta edellytetään 6 kk ja 25–29-vuotiailta 12 kk työttömyyttä.
  • Helsingin TYP-palvelussa yli puoli vuotta olleet asiakkaat.
  • Velvoitetyöllistettävät.

Edellisestä palkkatukijaksosta kaupungilla tulee olla kulunut vähintään 2 vuotta.

Kuinka paljon ja minkä alojen työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja kaupungilla on?

Kaupungilla on vuosittain noin 1000 palkkatukityöllistettyä. Palkkatukipaikat painottuvat sosiaali- ja terveystoimialalle sekä varhaiskasvatukseen, sillä nämä ovat kaupungin suurimmat työllistävät toimialat. Hoitoalan avustavien tehtävien lisäksi avoimena on usein erilaisia toimistotöitä ja hallinnollisia tehtäviä eri toimialoilla sekä vaihtelevasti hyvinkin monenlaisia erityisalojen työtehtäviä.

Tutustu Helsingin kaupunkiin työnantajana: Helsinkirekry.fi

Mitä tapahtuu 8 kuukauden palkkatuetun työsuhteen tai työkokeilun jälkeen? Voiko kaupungilta saada vakituisen työpaikan?

Palkkatuetun työsuhteen aikana kannattaa hakea esimerkiksi kaupungin sisäisessä haussa olevia työpaikkoja ja käydä omaa osaamista täydentävissä koulutuksissa ilmaiseksi. Harvemmin voidaan luvata, että työsuhde jatkuisi palkkatukijakson jälkeen. Tilanne riippuu hyvin paljon toimialasta ja työtehtävistä, resursseista ja työntekijätilanteesta.

Työkokeilusta voi olla mahdollisuus jatkaa palkkatuetussa työsuhteessa.

Haluaisin työkokeiluun/palkkatuettuun työhön x paikkaan kaupungilla. Miten toimin?

Palkkatukipaikkaa tai työkokeilupaikkaa voi ja kannattaa kysellä itse suoraan työpaikalta, jos tiedossa on jokin tietty kaupungin toimipiste tai virasto, jossa haluaisi työskennellä. Tutustu Helsingin kaupunkiin työnantajana www.helsinkirekry.fi -sivustolla.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä täällä tai lähetä sähköpostia tyorasti@hel.fi.